ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Ποιος είναι αρμόδιος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “KARAKASSIS OPTICS” (στο εξής “KARAKASSIS OPTICS”) που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων με ΑΦΜ 997180865/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών  και αρ. ΓΕΜΗ 132100301000, email info@karakassis.gr και τηλέφωνο +302103613366 σας ενημερώνει ότι για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της, συνεργατών και προμηθευτών της, σύμφωνα με την εθνική ισχύουσα νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679  για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

 

 

Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε;

  • Για τη διαχείριση των παραγγελιών σας και την παροχή των υπηρεσιών μας

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε από εμάς. Ειδικότερα, συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο κινητό/ σταθερό)  καθώς και κατά περίπτωση δεδομένα που αφορούν τους βαθμούς μυωπίας σας και εσείς καταχωρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα για να υποβάλλετε την αντίστοιχη παραγγελία, ώστε να την διεκπεραιώσουμε σύμφωνα και με τους Όρους Χρήσης που διέπουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

  • Για την επικοινωνία μας μαζί σας και τη διαχείριση της σχέσης μας με εσάς

Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για λόγους που αφορούν την παραγγελία σας, για να σας ενημερώσουμε για ειδικότερα θέματα που αφορούν την διεκπεραίωσή της, για να ανταποκριθούμε σε τυχόν αιτήματά σας και εν γένει να διαχειριστούμε τυχόν παράπονα.

  • Για να σας ενημερώνουμε για τα νέα και τις προσφορές μας

Εφόσον  μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας θα σας στείλουμε προωθητικά μηνύματα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ενημερώσεις και προσφορές της KARAKASSIS OPTICS, ενίοτε εξατομικευμένες στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας εφόσον το έχετε επιλέξει, ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως Χρήστη.

  • Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και την προστασία των επιχειρηματικών μας συμφερόντων

Οι επιχειρηματικοί μας σκοποί για τους οποίους θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε εσάς, να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σας, να ελέγχουμε τις συναλλαγές από τις πωλήσεις μας, τόσο για τη διαχείριση των εκκαθαρίσεων των πωλήσεων μας, όσο και για να ανταποκρινόμαστε σε τυχόν αιτήματα αμφισβητήσεων χρεώσεων των καρτών σας.

  • Για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

Όταν για παράδειγμα συλλέγουμε πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με το δίκαιο καταναλωτή, αναφορικά με την πώληση σε εσάς των προϊόντων μας, καθώς και για να συμμορφωθούμε με φορολογικές και λοιπές μας υποχρεώσεις.

  • Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Όταν χρησιμοποιούμε συστήματα βιντεοπιτήρησης προκειμένου να προστατεύσουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και εγκαταστάσεων στο φυσικό μας κατάστημα.

 

Ποιοι είναι ο νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο κινητό/ σταθερό)  καθώς και κατά περίπτωση δεδομένα που αφορούν τους βαθμούς μυωπίας σας ή τα στοιχεία της κάρτας σας με την οποία ολοκληρώσατε την πληρωμή τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. Νόμιμοι λόγοι που δικαιολογούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) η αγορά από εμάς προϊόντων  και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων σε αυτό το πλαίσιο, ή η λήψη μέτρων προσυμβατικά κατ΄αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων, όταν για παράδειγμα υποβάλλετε κάποιο ερώτημα σχετικά με τα προϊόντα μας.

(β) η συγκατάθεσή σας, εφόσον την παρέχετε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται από το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, ενίοτε εξατομικευμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις από την KARAKASSIS OPTICS ή και από τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο

(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, για τις περιπτώσεις που αφορούν τη σύμβαση πώλησης που καταρτίζεται μεταξύ μας κατά την αγορά των προϊόντων μας, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις που προκύπτουν για παράδειγμα από τη φορολογική νομοθεσία

(δ) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε συστήματα βιντεοεπιτήρησης, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε την ασφάλεια των φυσικών προσώπων, των υλικών και των εγκαταστάσεων

(ε) η πρόδηλη δημοσιοποίηση από εσάς, τα υποκείμενα των δεδομένων των ειδικών κατηγοριών δεδομένων που αφορούν τους βαθμούς μυωπίας σας κ.ο.κ. και τις οποίες μας χορηγείτε προκειμένου να είμαστε σε θέση να διεκπεραιώσουμε τις προσαρμοσμένες στις προσωπικές σας ανάγκες παραγγελίες.

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Η KARAKASSIS OPTICS διαβιβάζει τα δεδομένα σας στους κατά περίπτωση αρμόδιους υπαλλήλους της εταιρείας που διαχειρίζονται την παραγγελία σας, καθώς και σε εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας (πχ. Ταχυδρομική εταιρεία) οι οποίοι αναλαμβάνουν τμήμα της διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας. Στις περιπτώσεις αυτές η KARAKASSIS OPTICSπαραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται τα δεδομένα σας;

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια κατά περίπτωση:

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και για την θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. Περαιτέρω, τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα εφόσον εγγραφείτε τηρούνται ενεργά μέχρι να τον απενεργοποιήσετε.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing services) τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσή σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Για τις περιπτώσεις των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης ισχύουν ειδικότερα κριτήρια για τους χρόνους τήρησης των δεδομένων σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και την πολιτική που έχουμε υιοθετήσει σχετικά.

Για την ανάκληση της συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε εδώ: info@karakassis.gr

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα φυσικά πρόσωπα ως υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώνετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να λαμβάνετε επιπρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Δικαίωμα διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν για παράδειγμα η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, εσείς την ανακαλείτε και δεν υφίσταται άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. Σε άλλες περιπτώσεις, πχ. όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη  για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων απαιτείται για την εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης ή επιβάλλεται για λόγους συμμόρφωσης μας με έννομη υποχρέωση  το εν λόγω δικαίωμα υπό προϋποθέσεις δύναται να υπόκειται σε περιορισμούς ή και να μην υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό  της επεξεργασίας όταν: α) αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και μέχρι να γίνει επαλήθευση, β) όταν αντιτίθεσθε στη διαγραφή των δεδομένων και ζητάτε αντί της διαγραφής τους, τον περιορισμό της χρήσης τους, γ) όταν τα  δεδομένα σας δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας που προαναφέρθηκαν, αλλά απαιτούνται από εσάς για σκοπούς θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων και δ) όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία, μέχρι να επαληθευθεί η ύπαρξη νόμιμων λόγοι της επεξεργασίας που μας αφορούν και του γεγονότος ότι υπερισχύουν έναντι των λόγων αντιρρήσεως σας.

Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων η οποία βασίζεται στα έννομα συμφέροντά που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία που πραγματοποιείται για σκοπούς εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα: έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε μορφή στην οποία έχετε πρόσβαση για τη δική σας χρήση και επεξεργασία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε εφόσον είναι τεχνικά εφικτό να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον βάση της επεξεργασίας που διενεργούμε είναι είτε η συγκατάθεσή σας, είτε η εκτέλεση σύμβασης κατά περίπτωση και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε εδώ:  info@karakassis.gr

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να λαμβάνει χώρα η κατάρτιση προφίλ για λόγους εξατομικευμένης στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας διαφήμισης. Σε καμία περίπτωση ωστόσο τα υποκείμενα δεν υπόκεινται σε αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει αποκλειστικά αυτοματοποιημένης επεξεργασίας η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζουν σημαντικά.

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά περίπτωση η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί απαίτηση για την σύναψη σύμβασης, σε σχέση με την αγορά προϊόντων από εμάς. Μη παροχή των στοιχείων αυτών θα είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων εκατέρωθεν.

 

 

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών